Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezný, Čepice, Ráj, Tanaberk, Brůdecká vyhlídka (20.3.2014, Všerubská vrchovina)

Na tento den vyšlo krásné počasí (nejhezčí den v týdnu). Nakonec to byl asi první den v roce 2014, kdy teplota vystoupala k 20 °C. Navíc byla dobrá viditelnost, ne jako minulý týden, kdy i při krásném počasí byla vzdálenější místa v oparu. Proto jsem se rozhodl pro trasu, která nabízí krásné výhledy do krajiny.

p1300636.jpg

Vyrážím do vesničky Prapořistě, která leží blízko Kdyně v okrese Domažlice. Právě město Kdyně zde tvoří část hranice mezi dvěmi geomorfologickými jednotkami - Švihovskou vrchovinou (což je celek Plzeňské pahorkatiny) a Všerubskou vrchovinou (což je celek Českoleské oblasti). Území, kde se nacházím, již patří ke Všerubské vrchovině.

p1300647.jpg

Pokud se vydáte po hlavní silnice ve směru Kdyně - hraniční přechod Všeruby, uvidíte po levé straně tyčící se trojici vrcholů. Právě tyto kopce chci dnes zdolat. Jako první mě čeká Bezný (659 m n. m.). Vycházím z Prapořiště do kopce po modré turistické značce, která vede do sedla mezi Bezným a vrchem Čepice. Část severozápadního úbočí Bezného tvoří louky, ze kterých se otevírají krásné výhledy na kopce Švihovské vrchoviny (Rýzmberk, Škarman, Koráb), na hřeben Českého lesa (Čerchov, Smrčí, Tři znaky, Kreuzfelsen, Reiseck) a na okolní obce (Kdyně, Prapořiště, Starec, Kout na Šumavě).

p1300670.jpg

V místě, kde začíná les opustím modrou značku. Chci kopec trochu obejít a přijít na jeho vrchol od severu. Pokračuji severně po louce a poté vcházím do lesa. Na svazích Bezného je v současné době velké množství mýtin, které sice nelahodí oku, ale poskytují výhledy do krajiny.

p1300666.jpg

Na samotném vrcholu, který byl zatím (i když jen o fous) kácení ušetřen, se nachází triangulační tyč a hned vedle ní kámen s vytesanými názvy Bezný a Brnířov (což je blízká ves za Kdyní). V okolí vrcholu nacházím pár rozkvetlých jaterníků podléšek.

p1300682.jpg

Dříve zmiňovaná trojice je spojená sedly a já teď začínám sestupovat do sedla mezi Bezným a Čepicí. Nejdříve jdu po pěkné pěšince, která se níže začíná poněkud ztrácet v hustém smrkovém porostu. Nakonec mě však dovede tam kam potřebuju.

p1300696.jpg

A čeká mě další kopec - Čepice (644 m n. m.). Podobně jako na svazích Bezného jsou zde četné mýtiny. Oproti předešlému kopci zde pozoruji v okolí vrcholu více náletových dřevin, jako jsou třeba břízy a jiné listnáče. To už jdu opět po modré turistické značce, která vede přes vrchol. I zde se dá kousek pod vrcholem najít místo s výhledy, samotný vrchol je neposkytuje.

p1300704.jpg

Opět sestupuji smrkovým porostem. Dostávám se k rozcestníku Pod Čepicí, do sedla mezi Čepicí a posledním kopcem z títo trojice, Rájem. Rozcestník je při okraji malé louky, ze které je pohled na Novou Ves a za ní se nacházející kopce. Mikina je již dávno v batohu a slunce začíná hřát víc a víc. Všude kolem poletují žluťásci, babočky kopřivové a paví oka.

p1300708.jpg

Po krátké cestě lesem a po velmi mírném stoupání dorazím na poslední kopec z této trojice - Ráj (615 m n. m.). I když je nejnižší, jeho vrchol je pro mě překvapením. Tvoří ho travnatá plošinka, ze které se otevírají krásné výhledy hlavně jihozápadním směrem.

p1300728.jpg

Jako na dlani zde máme hřeben Českého lesa s vrcholy Čerchov, Smrčí, Tři znaky, Kreuzfelsen nebo Reiseck, před nimi kopec Dieberg nad Dračím jezerem (už v Německu), vidíme vesnice Všeruby, Hájek a oblast Všerubského průsmyku.Abychom se lépe orientovali, je zde i přehledná tabule s popisky kopců.

p1300732.jpg

Kromě toho se na vrcholu nachází ještě pomník Emila Tšídy. Emil Tšída byl zakladatelem Sokola ve Kdyni. Původní památník vznikl již v roce 1927, avšak byl zničen po obsazení Sudet v roce 1939. Po dlouhém úsilí byl pomník po šedesáti letech obnoven.

p1300759.jpg

Na lavičce zde posvačím a kochám se výhledem. Pak se vydám na sestup. Když vyjdu z lesa, opět stojím v němém úžasu nad dalším krásným panoramatem. Tentokrát pro změnu jižním a jihovýchodním směrem na kopce Všerubské vrchoviny (Jezvinec, Orlovická hora, Havranice, Lišák...), ale hlavně na pásmo Šumavy (Špičák, Jezerní hora, Svaroh, Ostrý...)

p1300785.jpg

Pode mnou se všude kolem rozkládají pastviny a vůbec celé toto místo a jeho okolí se mi moc líbí. Na pastvínách se pasou koně, kolem mě létají motýli, včely a brouci a objevují se tu i jarní rostlinky, například osívka jarní. Pozoruji zde i zavíječe (Pyrausta despicata), který se většinou objevuje až v pozdějším období.

p1300796.jpg

Když jsou zde koně, musí být poblíž i někdo, kdo se o ně stará. Pod lesem stojí několik stavení a stájí, a toto místo se označuje názvem Na Spáleném. Později zjišťuji, že se zde nachází i jeden penzion nazývaný Pranty.

p1300803.jpg

Čeká mě další dnešní cíl. Kopec s názvem Tanaberk (515 m n. m.), na kterém se nachází kostel sv. Anny. Jedná se o dominantu Všerubského průsmyku a významné poutní místo. Již z místa, kde právě stojím, je kopec s kostelem vidět.

p1300797.jpg

Pokračuji po příjemné silničce, ze které se po chvíli vydávám ostře do leva po zpevněné cestě. Je kolem jedné hodiny po poledni. Na cestě poletují zástupci píďalkovitých motýlů - černoproužky, bohužel moje snaha poříditi nějakou fotku je marná. Chvíli neposedí. U cesty mezi stromy vidím kvést podběl a první sasanky hajní.

p1300824.jpg

K Tanaberku vede cesta se stromořadím z mladých stromů. Zdejší dominanta, kostel sv. Anny je sice obklopena vzrostlými listnáči, avšak z luk u kostela se otevírají krásné výhledy na vrcholy Všerubské vrchoviny, opět v čele s Jezvincem či Orlovickou horou a za nimi Šumava. I zde je zřízena, stejně jako na Ráji tabule s popisky jednotlivých kopců.

p1300855.jpg

Zdejší kostel je poměrně mohutná stavba. Patří mezi nejpozoruhodnější stavby západočeského baroka. O samotném místě i o kostelu se dočteme na zdejších informačních tabulích.

p1300857.jpg

Okolí kostela působí upraveně. Najdeme zde altán pro návštěvníky, lavičky či ohniště. Samotný vrchol kopce je označený triangulační tyčí. Poté, co si užiju klidnou atmosféru tohoto místa, se vydávám sestupem ke vsi Hájek. Nyní mě bude čekat asi nejrušnější část cesty, neboť půjdu kousek podél hlavní silnice.

p1300869.jpg

Naštěstí jsou pole kolem poměrně frekventované silnice k hraničnímu přechodu suchá, a tak šlapu po nich. Měl bych dojít do vsi Brůdek a odtamtud se vydat k vrchu Bezkoutí (575 m n. m.), kde je místo zvané Brůdecká vyhlídka, ale nechce se mi pořád jít kolem silnice, tak si cestu zkracuji k již zmiňovanému vrchu přímo přes další pole. Nad polem poletují drobní hnědočerveně zbarvení broučci. Jednoho chytám, fotím a zjišťuji, že půjde nejspíš o nějakého hnojníka.

p1300906.jpg

Po chvíli jsem téměř u již zmiňované vyhlídky. Ještě nejsem ani nahoře, a už se mi naskytují nádherné výhledy na jih a jihovýchod. Řekl bych, že ze všech výhledových míst, která jsem dnes navštívil, je odtud výhled nejpestřejší a nejpůsobivější. Jako na dlani zde máme oblast Všerubského průsmyku s obcí Všeruby, nad nimi se tyčí hřeben Hoher Bogenu, za ním hřeben Kaitersberg v čele s Grosser Riedelstein či navazující hřeben s vrchy Mühlriegel, Ödriegel, Schwarzeck, Heugstatt či Enzian. Ze Šumavy spatříme ještě v těchto končinách notoricky známé siluety Jezerní hory, Svarohu a Ostrého. Před nimi opět kopce Všerubské vrchoviny a vidím taky kopce, po nichž jsem dnes procházel - Čepice, Ráj a Tanaberk.

p1300922.jpg

Oficiální místo vyhlídky se nenachází přímo na vrcholu kopce, který je ukryt kousek v lese (a ani jsem u něj nebyl), ale trochu dále na okraji louky. Tvoří ho přístřešek na skalce s turistickým rozcestníkem a vedle stojící dřevěný kříž.

p1300930.jpg

Nyní se musím dostat do vesničky Starec, přes kterou vede moje trasa. Kousek od vyhlídky, u rozcestníku Bělohradský les se vydám po červené značce a asi po sto metrech doprava po neznačené cestě smrkovým lesem. Pak vyjdu z lesa a kolem mě se opět rozkládají pastviny, tentokrát bez jakýchkoliv zvířat. Po pravé ruce koukám přes pole na trojici dnes zdolaných kopců - Bezný, Čepice, Ráj.

p1300942.jpg

A už to mám kousek do Starce, do kterého scházím po cestě, vedle které se nachází dva rybníčky. Na cestě mi ochotně na vlhké zemině pózuje babočka paví oko. Neváhám a fotím.

p1300945.jpg

Starec je upravená vesnička pod vrchem Klepný, odkud se naskytnou pohledy na Kdyni, hřeben Korábu a také na Bezný a Čepici. Teď  už mi zbývá po silnici dojít do Prapořiště k autu. Dnešní den se vyvedl na jedničku. Celkem jsem při mém dnešním putování ušel kolem 13 km.

p1300953.jpg

Fotografie v článku:

1) pohled z úbočí Bezného na Kdyni, a za ní na Rýzmberk (vlevo) a Škarman (vpravo)

2) pohled z úbočí Bezného na Prapořiště, vlevo Starec (pod vrchem Klepný), vpravo Kout

3) výhled pod vrcholem Bezného

4) výhled pod vrcholem Bezného na Korábský hřeben

5) Bezný - vrchol

6) cesta z vrcholu Bezného do sedla s Čepicí

7) Čepice - vrchol

8) pohled z úbočí Čepice na Bezný

p1300805.jpg

9) Ráj - vrchol

10) výhled z Ráje na hřeben Českého lesa v čele s Čerchovem

11) Ráj - vrchol s pomníkem

12) výhled pod Rájem na pastviny a kopce Všerubské vrchoviny (Jezvinec a Orlovická hora) a Šumavy

13) osívka jarní na pastvině pod Rájem

14) koně na pastvině

15) výhled z pastviny na Tanaberk

16) Tanaberk - vrchol s kostelem sv. Anny

17) vyhlídka na Tanaberku - kopce Všerubské vrchoviny a Šumavy

18) kostel sv. Anny

p1300818.jpg

19) lavičky a přístřešek na vrcholu Tanaberku

20) hnojník

21) pohled od Brůdecké vyhlídky na Všeruby a nad nimi na Hoher Bogen

22) Brůdecká vyhlídka

23) Bezný, Čepice, Ráj (zleva)

24) babočka paví oko

25) ves Starec

26) samota Na Spáleném, penzion Pranty

27) sasanka hajní z okolí cesty na Tanaberk

mapa.png

 VIDEA Z VÝLETU:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář