Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mittagsplatzl a Rieslochfälle (11.7.2015, Šumava)

Dnešní výlet nás zavede nedaleko za hranice s Německem k městečku Bodenmais. Plánujeme totiž navštívit horu Mittagsplatzl, která se nachází přibližně 2 km jižně od nejvyššího vrcholu Šumavy Grosser Arber, a ze které je krásný výhled na Grosser Arbersee (Velké javorské jezero). Naším druhým cílem dnes budou krásné Rieslochfälle (Rislošské vodopády), nejvyšší vodopády Šumavy.

p1490813.jpg

výhled na Mittagsplatzl ze svahů Falkensteinu

Parkujeme na jednom z parkovišť při hlavní silnici vedoucí do Bodenmais (z Reggenhütte či Bayerisch Eisenstein). Je krásný letní den. Přejdeme hlavní silnici a lesní cestou se vydáváme ve směru na Rieslochfälle po stezce označené číslem 12. Stezka vede po vrstevnici a my tak jdeme lesem po krásné pěšince.

dsc_0206.jpg

parkoviště u silnice při cestě do Bodenmais

I když bylo v původním plánu nejprve navštívit vodopády, nakonec se rozhodneme nejdříve vyšplhat na Mittagsplatzl, na který z cesty míří směrovka s číslem 1. Cesta okamžitě začíná prudce stoupat. Postupně křížíme dvě zpevněné cesty, ale my však neustále stoupáme po cestě lesem a stoupání je chvílemi opravdu výživné.

dsc_0057.jpg

cesta na Mittagsplatzl kolem vrcholu Hochzellberg

dsc_0058.jpg

cesta na vrchol Mittagsplatzl

Ale dočkáme se opět příjemné cesty po rovině, to když obcházíme po vrstevnici vrchol kopce Hochzellberg (1208 m n . m.). Odtud se nám dnes poprvé otevírají zajímavé výhledy do krajiny, a sice z místa kde byl vykácen lesní porost, a které slouží jako startovací místo pro paragliding.

dsc_0070.jpg

výhled z cesty na Bodenmais

Máme odtud jako na dlani město Bodenmais a okolní kopce Wolfgangriegel (876 m n. m.), Horlachberger spitze (914 m n. m.) či Kronberg (983 m n. m.).

dsc_0061.jpg

výhled na Bodenmais

dsc_0072.jpg

cesta na Mittagsplatzl

Postupně se po lesní cestě vedoucí kolem vrcholu Hochzellberg dostaneme až na rovnou plošinu severozápadně od vrcholu. Až jsem překvapen, že jdeme takovou dobu po rovině. Na této plošině ubylo taktéž stromů. Ty, co zde rostou, jsou prostoupeny travními porosty. V okolí vrcholu se totiž rozkládá Hochzelhütten Schachten (slovem Schachten se zde označují hisorické vysoko položené pastviny, které sloužily k pastvě dobytka).

dsc_0073.jpg

cesta na Mittagsplatzl kolem vrcholu Hochzellberg

dsc_0075.jpg

cesta na Mittagsplatzl

Schachten však nenanvštívíme, namísto toho pokračujeme pěknou cestou dál. Když přijdeme na křižovatku se zpevněnou cestou, posvačíme na lavičce v přístřešku u této cesty. Posilněni pak šlapeme opět po turistické stezce č.1. Terén se začíná zvolna zvedat.

dsc_0082.jpg

výhledy z cesty (v popředí Grosser Falkenstein)

dsc_0089.jpg

výhled na Falkenstein a Grosser Rachel

Jdeme úsekem zjevně postiženým kůrovcem a orkánem Kyrill, kde byly napadené stromy buď pokáceny nebo popadaly větrem, takže se nám naskýtají postupně zajímavé výhledy, hlavně na Polom, Debrník, Falkenstein a Roklany.

dsc_0092.jpg

cesta na Mittagsplatzl

Postupně za neustálého stoupání vcházíme do lesa a čeká nás poslední úsek cesty k vrcholu hory Mittagsplatzl. Tato hora je nejznámější asi tím, že kousek od jejího vrcholu se nachází nejkrásnější vyhlídka na Grosser Arbersee (Velké javorské jezero).

dsc_0093.jpg

výhled nedaleko vrcholu Mittagsplatzl

dsc_0095.jpg

pod vrcholem Mittagsplatzl

Mittagsplatzl (1340 m n. m.) leží ve stínu sousední hory Grosser Arber, která je nejvyšším vrcholem Šumavy. K samotnému nejvyššímu bodu, který je skryt zatím ve vzrostlém lese, nejdeme, ale kousek od něj na mýtině jsou pěkné pohledy tentokrát na opačnou světovou stranu, konkrétně do okolí Bodenmais a na pásmo Předního bavorského lesa.

dsc_0101.jpg

louka na Mittagsplatzl

dsc_0102.jpg

vyhlídka na Grosser Arbersee na Mittagsplatzl

Cestou stále hledáme již zmiňovanou vyhlídku a celkem se divíme, že není z vrcholu kopce, ale k jejímu nalezení je nutné neustále se pohybovat po stezce č.1 a z vrcholu trochu sejít. dsc_0109.jpg

vyhlídka na Grosser Arbersee

dsc_0118.jpg

kříž a kovová destička na vyhlídce

Konečně se smrky rozestoupí a jezero je přímo pod námi. Na vyhlídce jsou lavičky, aby se mohli turisté příjemně kochat tímto krásným výhledem. Donedávna zde u laviček (aspoň podle fotek) byl dřevěný kříž, který nedávno vystřídal kříž kovový s kamenem uvnitř.

dsc_0113.jpg

vyhlídka na hoře Mittagsplatzl

Vedle kříže je pak skalka, ke které je připevněna kovová destička s nápisem Mittagsplatzl a jakousi básničkou. Lavičky jsou dobu beznadějně obsazeny, což značí, že turisté mají toto místo rádi.

dsc_0115.jpg

kovová destička s básničkou na Mittagsplatzl

dsc_0107.jpg

Pancířský hřbet (vlevo Můstek, vpravo špičatý Pancíř)

Jsou odtud pěkné výhledy nejen na jezero, ale také na horské vrcholy. Zvláště pěkně je odtud vidět Pancířský hřbet v čele s Pancířem, který odtud působí zvláště špičatým dojmem. Dohlédneme odtud k Polomu, Debrníku, Falkensteinu či k Roklanům.

dsc_0124.jpg

já na vyhlídce

pestrenka.jpg

pestřenka zavalitá

Je čas vydat se dále, stále toho máme dost před sebou. Od vyhlídky jdeme pořád po stezce č.1 a nyní naše kroky vedou přes zdejší bývalou pastvinu (Schachten).

dsc_0132.jpg

louka na Mittagsplatzl

dsc_0133.jpg

louka na Mittagsplatzl

Když přijdeme k okraji louky, čeká nás sestup dolů, do sedla s Velkým Javorem (Grosser Arber). Sestupujem po kamenité cestičce lemovanou kapradím (pořád č.1), až před sebou vidíme tyčící se Grosser Arber.

dsc_0134.jpg

výhled z cesty na Grosser Arber

dsc_0137.jpg

cesta z Mittagsplatzl

Po kratším, poměrně rovném úseku málem přejdeme odbočku doleva. Opouštíme stezku č. 1 a nyní chvilku půjdeme po č. 2b. Ta vede nepříliš zajímavou rozježděnou cestou. Ta se záhy mění a my jdeme chvilku po pěkném povalovém chodníčku.

dsc_0140.jpg

povalový chodníček

Postupně dojdeme až ke skalce u potůčku Arberbach, kde se naše cesta střetává s další cestou vedoucí od Grosser Arberu. Stezka odtud pokračuje pod č.2 a my se vydáváme k vodopádům Riesslochfälle.

dsc_0141.jpg

potok Arberbach

dsc_0144.jpg

Z tohoto místa s lavičkou mezi dvěma skalkami pokračuje cestou podél potůčku, lemovanou kapradím. Cesta je samý volný kámen, takže je potřeba koukat, kam člověk šlape. Ale přesto mám takové cesty raději než asfaltky, či cesty rozježděné těžkou technikou.

dsc_0147.jpg

cesta kolem potoka Arberbach

okac.jpg

okáč rudopásný

Po chvíli přijdeme na další křižovatku cest. Potok Arberbach zde teče pod cestou. Fotím si zde poletující motýly okáče rudopásné (Erebia euryale). My se dáváme doleva, ale téměř okamžitě odbočujeme doprava a dále sestupujeme k vodopádům Rieslochfälle. Cesta se stále více přibližuje k dalšímu potoku, tentokrát jménem Schwellbach, do kterého se již zmiňovaný Arberbach vlévá.

dsc_0152.jpg

cesta kolem potoka Schwellbach

dsc_0156.jpg

potok Schwellbach

Postupně dojdeme až do soutěsky Riesloch, která se nachází přibližně dva kilometry severně od Bodenmais. I když jsem se na většině internetových stránek v češtině dočetl, že vodopády se nachází na potoce Schwellbach, pravda je (asi) jiná (pokud mohu věřit údajům na německé Wikipedii).

dsc_0161.jpg

horní boční vodopád na potoce Wildauerbach

dsc_0165.jpg

horní boční vodopád na potoce Wildauerbach

Jak to tedy je? Již jsem psal, že potok Arberbach se vlévá do Schwellbachu. Ten pokračuje od jejich soutoku na jih. Na počátku soutěsky Riesloch se Schwellbach spojuje s potokem Wildauerbach, který se do něj vlévá zleva. Ještě kousek proti proudu Wildauerbachu se do něj vlévá potok Kleinhüttenbach.

dsc_0172.jpg

Rieslochfälle

dsc_0168.jpg

Rieslochfälle

Takže tu máme vodu ze čtyř potoků a od místa, kde se spojuje Schwellbach s Wildauerbachem (a kde začíná soutěska Rissloch) se potok označuje názvem Riesbach. Z počátku je pro nás vůbec složité se zde zorientovat, jakou cestou se vydat. Hned první vodopád, který vidíme, se nachází za dřevěnou lávkou ještě na potoce Wildauerbach.

dsc_0175.jpg

Rieslochfälle

Pod lávkou se potoky spojují. My nakonec přejdeme potok po další lávce na pravý břeh a nyní už nic nebrání tomu vydat se soutěskou po proudu potoka a užívat si krásnou podívanou na divoký tok horského potoka. Rieslochfälle tvoří pět vodopádových stupňů  s celkovou výškou 55 metrů, nejvyšší vodopád má pak výšku 15 metrů.

dsc_0176.jpg

potok Riesbach

dsc_0181.jpg

potok Riesbach

Cestička soutěskou při pravém břehu potoka se klikatí mezi kameny a kořeny stromů a zvláště na podzim při spadaném listí nebo při deštivém počasí to zde musí docela dobře klouzat. Každou chvilku přicházíme přímo k potoku, abychom obdivovali další a další scenérie, které nám vodopády nabízí.

dsc_0185.jpg

Rieslochfälle

dsc_0188.jpg

Rieslochfälle

Místní krajina se skutečně krásná, žádné lesní mýtiny, kameny porostlé mechem a všude kořeny stromů. Přicházíme k další dřevěné lávce a zde nejkrásnější úsek divoké soutěsky Riesloch končí.

dsc_0190.jpg

já u jednoho z vodopádů Rieslochfälle

Potok je zde přehrazený a pod hrází je vody najednou daleko méně. Jak je to možné? Voda je zde využívána pro výrobu elektrické energie a zřejmě je svedena jinam. Kdyby někdo znal nějaké větší podrobnosti, ať napíše do komentářů.

dsc_0195.jpg

zde vodopády končí

Přejdeme po lávce na levou stranu potoka a nyní již budeme sestupovat do Bodenmais. Cesta již nevede tak blízko potoka, ale neustále kopíruje jeho tok. Jak jsem říkal, vody je už v potoce daleko méně. Kdo jde opačným směrem poprvé, musí si říkat, jak je možné, že největší vodopády Šumavy jsou právě zde.

dsc_0197.jpg

potok Riesbach

Kousek nad Bodenmais se nachází na stezce lesní parkoviště. Když jím procházíme, je téměř plné. Procházíme okrajem Bodenmais a čeká nás poslední úsek zpět k parkovišti, kde máme auto.

dsc_0201.jpg

parkoviště nad Bodenmais pod vodopády

dsc_0202.jpg

Bodenmais

Cesta po aslfaltce příliš neutíká a když dorazíme k autu, již nás trochu bolí nohy. Přesto nikdo z nás dnešního výletu nelituje. Jak vodopády, tak výhled z Mittagsplatzl můžu všem jedině doporučit.

obelasek.jpg

bělásek na jestřábníku oranžovém

ockan.jpg

okáč rudopásný

p1540003.jpg

mléčivec alpský

ab.png

17,3 km

FOTOGALERIE

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář