Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zwieselter a Latschen Filz, Lindberg-, Kohl-, Hoch-, Alm- a Verlonerer Schachten, nádrž Frauenau (10.7.2016, Šumava)

22. 10. 2016

Loňský rok jsem viděl na internetu krásné fotky z tzv. německých Schachten (česky zvané lada) . Jsou to horské louky, kdysi vytvořené uprostřed lesů, jako nové místo pro pasoucí se dobytek. Jednotlivé listnaté stromy byly na loukách ponechány, aby se mohla zvířata schovat do stínu. Dnes již tyto louky svoji funkci neplní, v Bavorském lese jsou však považovány za kulturní památku a patří mezi vyhledávané turistické cíle pro svojí odlehlost, klid a svoji neopakovatelnou atmosféru.

dsc_0113.jpg

Kohlschachten

My přijíždíme za krásného letního dne (kdy je nebe bez jediného mráčku) do vesničky Buchenau v Bavorsku. Jak jsem již psal, Schachten bývají poměrně odlehlé, tudíž nás dnes čeká něco přes 20 km, během kterých projdeme pětici těchto historických pastvin a navíc navštívíme i dvojici slatí, které se s pastvinami na trase hezky střídají.

dsc_0445.jpg

Půjdeme po trase nazvané Grosse Schachten Tour. Na informační tabuli vidíme, že nejprve půjdeme po značce podbělu (Pestwurz) a od Hochschachten potom po značce smilky (Borstgras), což je tráva, která roste právě zde, v horských oblastech. Hned prvních asi 3,5 km nás čeká nejprudší stoupání, zbytek trasy se jeví již jako celkem pohodový. Naštěstí ráno ještě není takové horko a cesta vede lesem a tak kopec s přehledem zvládáme.

dsc_0439.jpg

značky podbělu (Pestwurz) a smilky (Borstgras)

První pastvina, na kterou přicházíme, je Lindbergschachten, která se rozkládá na svahu hory Grosser Hahnenbogen (1257 m n. m.) a je výrazně protažená v severojižním směru. Samotná pastvina se nachází ve výšce 1100 m n. m. a se svojí rozlohou 9,1 ha (kdysi bývala ještě větší) patří mezi největší.

dsc_0003.jpg

Lindbergschachten

dsc_0979.jpg

Lindbergschachten

V současné době je značně porostlá borůvčím, proto pastviny nejvíce vyniknou na podzim, kdy se listy borůvek zbarvují dočervena. I nyní je zde však krásně. Přímo na pastvině je turistický rozcestník a my krátce odbočujeme z trasy a stoupáme několik výškových metrů, abychom si užili výhled na Grosser a Kleiner Kleiner, který se z této pastviny otevírá.

p1580921.jpg

Lindbergschachten

p1580919.jpg

výhled na Roklany z Lindbergschachten

Hned na začátku pastviny se mi podaří na porostu kopřiv pozorovat dva druhy tesaříků, a to tesaříka panenského (Gaurotes virginea) a hlavně tesaříka žlutoštítého (Stictoleptura scutelata), kterého na Šumavě vidím poprvé.

tesarik2.jpg

tesařík panenský

tesarik1.jpg

tesařík žlutoštítý

Jdeme dále po naší trase a vstupujeme do krásného bukového lesa, kde vede cestička po vrstevnici. Nad námi i po námi je prudký svah. Přecházíme potůček Gruftbach a po necelém kilometru se napojujeme na zpevněnou cestu.

dsc_0010.jpg

bukový les za Lindbergschachten

dsc_0015.jpg

cesta přes potůček Gruftbach

Vycházíme z lesa do míst postižených polomy po Kyrillu a kůrovcovou kalamitou. Další zajímavostí na trase je bývalá plavební nádržka na potoce Hirschbach, zvaná Hirschbachschwelle (či také Stausee).

dsc_0023.jpg

plavební nádržka Hirschbachschwelle

dsc_0050.jpg

Hirsbachschwelle

Zde dnes poprvé potkáváme větší skupinu lidí a také zde pozoruji poměrně dost okáčů rudopásných (Erebia euryale) na květech. U nádržky zpevněnou cestu opět opouštíme a vydáváme se ve směru na Zwieselter Filz. dsc_0052.jpg

Hirschbachschwelle

dsc_0045.jpg

odtok Hirschbachu z Hirschbachschwelle

Na to, že vcházíme do slatě nás upozorní povalový chodníček a kleč. Zwieselter Filz je soustava několika vrchovišť a právě tím, kterým procházíme, vede povalový chodník. Nachází se zde také několik jezírek, přičemž kolem čtyř procházíme.

dsc_0078.jpg

jezírko na Zwieselter Filz

dsc_0090.jpg

jezírko na Zwieselter Filz

Právě zde, na Zwieselter Filz, potom roste masožravá rostlinka rosnatka anglická (Drosera anglica). Na Šumavě obecně je hojnější příbuzná rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), od které se r. anglická liší hlavně úzkými listovými čepelemi.

dsc_0103.jpg

chodníček na Zwieselter Filz

p1580953.jpg

rosnatka anglická

A když už jsem psal, že se na dnešní trase budou střídat Schachten a slatě, musí nyní zákonitě přijít zas nějaká pastvina. A tou je Kohlschachten. Na rozdíl od Lindbergschachten nemá tak protažený tvar.

dsc_0121.jpg

Kohlschachten

p1580980.jpg

Kohlschachten

I Kohlschaten se nachází v tisícimetrové nadmořské výšce, konkrétně 1150 m n. m. a má rozlohu 7,5 ha. V porovnání s předchozí pastvinou je zde znatelně méně borůvčí a víc trávy a také zde vyniknou osaměle stojící prastaré javory a buky.

dsc_0109.jpg

Kohlschachten

Na nebi stále (skoro v 11:45) není ani mráček a my míříme k další slati s názvem Latschen Filz (Klečová slať). Také tato slať je porostlá klečí a vede tudy povalový chodník pro turisty. Oproti Zwieselter Filz zde roste znatelně více suchopýru, který zde lemuje chodníček z obou stran. dsc_0145.jpg

suchopýr podél chodníčku na Latschen Filz

dsc_0146.jpg

Latschen Filz

My nejprve přicházíme k zarostlému rašelinnému jezírku zvanému Hintere Sulz, které má délku 50 m. Je zde ještě jedno menší jezírko, ale to z chodníku není vidět.

dsc_0158.jpg

jezírko Hintere Sulz na Latschen Filz

dsc_0165.jpg

jezírko Hintere Sulz na Latschen Filz

Po chvíli se dostáváme na křižovatku chodníčků a odbočujeme mezi klečí k největšímu jezírku tohoto rašeliniště, k Latschensee. To má na délku taktéž 50 m, ale oproti předchozímu jezírku není vůbec zarostlé.

dsc_0176.jpg

Latschen Filz

dsc_0196.jpg

Latschensee

Zde u jezírka si sedneme na chodníček, vybalíme svačinu a užíváme si zdejší klid. Mezitím se stále otepluje, obloha pořád jako vymetená a my si říkáme, jaké nám dnes na výlet vyšlo nádherné počasí.

dsc_0181.jpg

Latschensee

dsc_0199.jpg

Latschensee

Jakmile povalový chodníček končí, ocitáme se na Hochschachten. Hned na začátku stojí stolek a lavičky pro odpočinek a rozjímání turistů. Při okraji pastviny krásně kvete prha arnika (Arnica montana).

dsc_0202.jpg

Hochschachten

p1590026.jpg

prha arnika na Hochschachten

Hochschachten (nebo také Grosser Schachten, 1150 m n. m.) je se svými 9,5 ha třetí největší pastvinou v Bavorském lese, větší jsou již jen Ruckowitzschachten (16,9 ha) pod Falkensteinem a Buchhüttenschachten (9,8 ha) pod Malým Javorem (Kleiner Arber).

dsc_0213.jpg

Hochschachten

dsc_0216.jpg

Hochschachten

Je zde mnohem méně osamělým listnáčů než na Kohlschachten, ale zase tato Schachten nabízí hezčí výhled, konkrétně na Grosser Arber, nejvyšší horu Bavorského lesa. Navíc zde na začátkem srpna pokvetou i hořce panonské (Gentiana pannonica), které zde rostou na horním okraji pastviny.

dsc_0232.jpg

hořec panonský na Hochschachten

dsc_0236.jpg

Hochschachten

Po Hochschachten už žádná další slať nenásleduje, naopak postupně se přibližujeme k pastvině další. Tou je Almschachten, na které stojí opět několik solitérních listnáčů. Hned si dáváme po jedním z nich odpočinek. Zatímco slunce již poměrně pálí, zde pod stromem je cítit příjemný chlad. 

dsc_0238.jpg

Almschachten

dsc_0269.jpg

Almschachten

Tato pastvina má jistě název podle malého dřevěného přístřešku pár metrů od turistické trasy. Almschachten se rozkládá v nadmořské výšce 1100 - 1150 m n. m. a má rozlohu 8,3 ha. Je z ní částečný výhled na vrcholky Roklanů.

dsc_0272.jpg

Almschachten

dsc_0280.jpg

Almschachten

Kousek za Almschachten fotografuji dnes třetí druh tesaříka - tesaříka obecného (Stictoleptura rubra) a motýla okáče ječmínkového (Lasiommata maera).

tesarik3.jpg

tesařík obecný

p1590068.jpg

okáč ječmínkový

Po přibližně půl kilometru, kdy se z trasy otevírají krásné výhledy na Roklany,  přicházíme i k poslední dnešní pastvině, která nese název Verlorener Schachten. Ta má rozlohu 6,6 ha a je ve vášce 1140 m n. m. Jelikož trasa vede pouze při okraji této pastviny, odbočujeme z trasy doleva do kopce.

p1590069.jpg

Velký a Malý Roklan

p1590091.jpg

porosty ostřice na Verlonerer Schachten

Na Verlonerer Schachten stojí pěkná chatička s červenou střechou a vedle se nachází stolek a lavičky. Je zde také možné rozdělat oheň na ohništi. Velká část této pastviny je porostlá ostřicí zobánkatou.

p1590084.jpg

chatka na Verlonerer Schachten

dsc_0293.jpg

chatka na Verlonerer Schachten

Za Verlonerer Schachten začíná trasa klesat a my sestupujeme lesem k vodní nádrži Frauenau.

dsc_0325.jpg

cesta z Verlonerer Schachten k Frauenau

dsc_0334.jpg

Kleiner Regen

Po čtyřech kilometrech cesty lesem jsme už skoro u nádrže a máme na výběr dvě cesty - turistická po jižním břehu a asfaltka po severním břehu. Volíme nakonec asfaltku (s ohledem na velké horko se nám zdá kratší, ale o moc to asi nebude).

dsc_0336.jpg

Vorsperre Kleiner Regen

dsc_0350.jpg

nádrž Frauenau

Nejprve přicházíme k nádrži Vorsperre - Kleiner Regen, kde se zachytí nečistoty z potoka Kleiner Regen před tím, než voda přeteče do hlavní nádrže. Poté již scházíme k vlastní nádrži Frauenau a kocháme se krásně modrou hladinou.

dsc_0356.jpg

Frauenau

dsc_0360.jpg

Frauenau

Následuje druhá nádržka zachycující nečistoty, tentokrát z potoka Hirschbach a pak už jdeme po asfaltce nad nádrží severně od břehu. Neodoláme však a po jedné z cest sejdeme zpět k nádrži. Z těchto míst jsou opět parádně vidět Roklan.

dsc_0391.jpg

Roklan od Frauenau

dsc_0398.jpg

Frauenau

Už nás docela bolí nohy, když po asfaltce dojdeme k hrázi. Nádrž Frauenau slouží jako zdroj pitné vody. Její rozloha je 94 ha, maximální hloubka potom 60 m. Byla postavena na řece Kleiner Regen v letech 1976 - 1983.

dsc_0412.jpg

Frauenau

dsc_0424.jpg

Frauenau

Od nádrže nás už čeká jen poslední úsek dnešní trasy zpět do Buchenau. Když vyjdeme z lesa, naskytne se nám pěkný výhled na louky a vrcholy Riesberg (934 m n. m.) a Hennenkobel (965 m n. m.).

dsc_0433.jpg

uprostřed Riesberg a vlevo vzadu Hennenkobel

p1590116.jpg

turan roční (Erigeron annuus)

p1590049.jpg

Almschachten

p1590095.jpg

okáč rudopásný

p1580931.jpg

náprstník červený

a.jpg

22,8 km

frauenau.png

frauenau2.png

FOTOGALERIE

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář